Om at læse højt

Du har gjort det i årevis

Læst højt for dit barn – I har siddet der sammen og nydt samværet og at være i gang med noget fælles. Du har været i gang længe med at lægge grundlaget for dit barns ordforråd.

Barnet har peget og fortalt

Du har lyttet og sagt ord fra billeder og peget og lært dit barn nye ord og deres udtale og hvilken sammenhæng, de skal bruges i.

Barnet har lyttet

Barnet har forsøgt at gentage, så godt det kunne og det bliver ved, især når man gentager og ikke retter – lad det fortsætte med at være en leg – også når børn forsøger at udtale ordene anderledes og leger med ordene – leg med. Tri smi kinisiri…..

I har talt om

det der sker i historien, barnet har nysgerrigt spurgt eller fortalt hvad det oplever og I bruger ordene i forskellige sammenhænge og udvikler barnets sprog. Samtalen udbygger jeres samvær på en givende og udviklende måde. Når du en dag for sjette gang læser historien igen og læser forkert retter barnet dig og siger den rigtige vending. Eller fortæller dig at du har glemt noget – det er en dejlig leg med tekst og ord og samvær. Og sådan bør det fortsætte resten af skoletiden. Leg med ordene og vendingerne – lyt og sæt ordene ind i nye sammenhænge når barnet en sjælden gang udtaler ordet anderledes. Ret ikke men lav en ny sætning med ordet udtalt korrekt. Det skærper også barnets ordopfattelse

Dit barn læser højt i skolen

I mange sammenhænge har du også forberedt dit barn på denne situation så oplæsning sammen med andre er en ny spændende opgave. De glæder sig til den og vil gerne dele denne glæde med klassekammeraterne og de vil gerne hjælpe de kammerater der på den ene eller anden måde er udfordrede – og de er tit rigtigt gode til det – at være et tålmodigt forbillede.

Hvad er vigtigt – lytte og ikke rette – men rette dialogen mod indirekte at vejlede barnet

Som gammel lærer har det været en af mine største udfordringer, at holde min mund, når barnet ikke ramte helt rigtigt – at rette dem. Det er ikke i orden, i stedet burde jeg have hjulpet forsigtigt med lydene, så de til sidst gav mening og dannede et ord. Når vi retter – danner vi en usikkerhed i barnet, der læser og helt sikkert også i de andre der er usikre på sig selv. Der er meget hjælp at hente på Lydhusets hjemmeside. Leg med ordets lyde.

Ros

I stedet for at rette – ros for alle de positive anstrengelser barnet har kastet sig ud i for at forsøge at læse for dig, for klassen, for hunden, for lillebror eller bamsen. Jo mere positiv medvind du giver dit barn, jo bedre bliver det til at håndtere udfordringer senere i livet.

Læs evt. mere her

Klassestørrelser

Det har altid været et emne til debat – hvad er bedst store eller små klassestørrelser.

Umiddelbart er det et forsimplet spørgsmål, for der er mange faktorer, der gør sig gældende. Lærerkompetence, klassens elevsammensætning, undervisningsindhold, udfordrede elever, elevsammenhold, og dette er kun få af dem.

Men nu har VIVE kortlagt den internationale viden på området og når frem til at det kun i de små klasser og kun i dansk at der er en fordel ved at gøre klassekvotienten mindre. KILDE: https://www.vive.dk/da/nyheder/2018/smaa-klasser-giver-ikke-fagligt-dygtigere-elever/

Det er for dyrt med små klasser. Nemt at forstå – men spørgsmålet er, om det billige skolevæsen nødvendigvis er det bedste.

Udvikling af fællesskabet

Hvad skal der til for at udvikle fællesskaber? Som det der skal bære igennem i en klasse og på en skole. Der er rutiner der kan indføres i et team på en skole, med en minimal ændring kan der indføres et læringsfællesskab, ved at man i teamet udvælger få enkle pejlemærker og så diskuterer hvad den enkelte gør for at styre i den retning. Det er indlysende at pejlemærkerne skal sigte mod kommunens/skolens visioner Der er en del inspiration at hente i denne artikel:

Thomas, Mary S.; Howell, Penny B.; Crosby, Shantel; Scott, Khirsten; Newby, La’Que; Evans, Hannah; and Daneshmand, Sophie
(2018) “Classroom Management through Teacher Candidates’ Lenses: Transforming Learning Communities Through a Community
of Practice,” Kentucky Teacher Education Journal: The Journal of the Teacher Education Division of the Kentucky Council for Exceptional
Children: Vol. 5 : Iss. 2 , Article 4.
Available at: https://digitalcommons.murraystate.edu/ktej/vol5/iss2/4

Med ganske enkle ændringer er det muligt at gøre arbejdet med udviklingen af fællesskaber mere målrettet.