En læsemetode – til brug hjemme (også)

Der er en god model her, der kan give interessante resultater. Metoden hedder “Read Two Impress”.

Den består 7 trin:

  1. Vælg læsemateriale der udfordrer barnet.
  2. Læs historier som afspejler barnets kultur, sprog og interesser.
  3. Læs tydeligt, og vær sikker på at barnet hører dig.
  4. Før barnets finger – med din hånd over barnets hånd, hen over ordene.
  5. Læs samtidigt med barnet, men lad barnet læse det hele højt kort tid (næsten simultant) efter dig.
  6. Genlæs disse afsnit eller historier og brug den samme teknik.
  7. Gør dette een gang om dagen, de fleste dage i ugen, i intervaller på 10-15minutter

Læs eventuelt mere her:

Om at læse højt

Du har gjort det i årevis

Læst højt for dit barn – I har siddet der sammen og nydt samværet og at være i gang med noget fælles. Du har været i gang længe med at lægge grundlaget for dit barns ordforråd.

Barnet har peget og fortalt

Du har lyttet og sagt ord fra billeder og peget og lært dit barn nye ord og deres udtale og hvilken sammenhæng, de skal bruges i.

Barnet har lyttet

Barnet har forsøgt at gentage, så godt det kunne og det bliver ved, især når man gentager og ikke retter – lad det fortsætte med at være en leg – også når børn forsøger at udtale ordene anderledes og leger med ordene – leg med. Tri smi kinisiri…..

I har talt om

det der sker i historien, barnet har nysgerrigt spurgt eller fortalt hvad det oplever og I bruger ordene i forskellige sammenhænge og udvikler barnets sprog. Samtalen udbygger jeres samvær på en givende og udviklende måde. Når du en dag for sjette gang læser historien igen og læser forkert retter barnet dig og siger den rigtige vending. Eller fortæller dig at du har glemt noget – det er en dejlig leg med tekst og ord og samvær. Og sådan bør det fortsætte resten af skoletiden. Leg med ordene og vendingerne – lyt og sæt ordene ind i nye sammenhænge når barnet en sjælden gang udtaler ordet anderledes. Ret ikke men lav en ny sætning med ordet udtalt korrekt. Det skærper også barnets ordopfattelse

Dit barn læser højt i skolen

I mange sammenhænge har du også forberedt dit barn på denne situation så oplæsning sammen med andre er en ny spændende opgave. De glæder sig til den og vil gerne dele denne glæde med klassekammeraterne og de vil gerne hjælpe de kammerater der på den ene eller anden måde er udfordrede – og de er tit rigtigt gode til det – at være et tålmodigt forbillede.

Hvad er vigtigt – lytte og ikke rette – men rette dialogen mod indirekte at vejlede barnet

Som gammel lærer har det været en af mine største udfordringer, at holde min mund, når barnet ikke ramte helt rigtigt – at rette dem. Det er ikke i orden, i stedet burde jeg have hjulpet forsigtigt med lydene, så de til sidst gav mening og dannede et ord. Når vi retter – danner vi en usikkerhed i barnet, der læser og helt sikkert også i de andre der er usikre på sig selv. Der er meget hjælp at hente på Lydhusets hjemmeside. Leg med ordets lyde.

Ros

I stedet for at rette – ros for alle de positive anstrengelser barnet har kastet sig ud i for at forsøge at læse for dig, for klassen, for hunden, for lillebror eller bamsen. Jo mere positiv medvind du giver dit barn, jo bedre bliver det til at håndtere udfordringer senere i livet.

Læs evt. mere her

Klassestørrelser

Det har altid været et emne til debat – hvad er bedst store eller små klassestørrelser.

Umiddelbart er det et forsimplet spørgsmål, for der er mange faktorer, der gør sig gældende. Lærerkompetence, klassens elevsammensætning, undervisningsindhold, udfordrede elever, elevsammenhold, og dette er kun få af dem.

Men nu har VIVE kortlagt den internationale viden på området og når frem til at det kun i de små klasser og kun i dansk at der er en fordel ved at gøre klassekvotienten mindre. KILDE: https://www.vive.dk/da/nyheder/2018/smaa-klasser-giver-ikke-fagligt-dygtigere-elever/

Det er for dyrt med små klasser. Nemt at forstå – men spørgsmålet er, om det billige skolevæsen nødvendigvis er det bedste.

Ved vi nok om ordblindhed

Der er meget vi ikke ved, men viden om ordblindhed er nok en væsentlig svaghed, både i den daglige lærerpraksis og i uddannnelsen. Derfor er det nødvendigt hele tiden at overveje, hvad det er for en strategi, barnet vælger for sin læsning. Det er vigtigt, at lytte meget grundigt og bruge tid til at finde ud af barnets fejlfortolkninger – som det ikke har indflydelse på umiddelbart – det handler til gengæld om små fine forandringer i hjernen. Der er desværre meget store muligheder for at komme til at tromle barnet, der har disse vanskeligheder, så vi skal være meget opmærksomme. Jeg har lige læst denne australske artikel som giver mange gode indspark: https://theconversation.com/teachers-dont-understand-the-depth-of-dyslexia-107384

Desuden læste jeg for nylig en anden artikel om dette temahvor det at træne og arbejde intensivt med sproget i en en til en situation kan afhjælpe mange af de problemer ordblinde elever senere kan opleve.

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/06/180614213556.htm

Der er også gode muligheder i at kombinere skriv og læs redskabet med Google Docs kombineret med AppWriter – når barnet har skrevet sin tekst i skriv og læs kan det kopiere det over i et Google Doc og slå AppWriter til og tjekke de ord med røde streget – og lede efter de ord der er røde streger under – derefter kan de både se og lytte om det var det de mente uden at få de voksnes bedrevidende dom om at teksten er forkert.