Den Lange Skoledag

den lange skoledag

Det kan ikke komme bag på nogen, at diskussionen om den lange skoledag har bølget frem og tilbage. Den rummer nemlig den klassiske konflikt mellem ressourcer og indsats.

Reformens mødre udtænkte i deres lønkamre løsningen på den lange skoledag – nemlig bevægelse. For bevægelse fremmer indlæringen. Variationen skulle være med til at sikre et godt miljø dagen lang. Sagde ledelsen og lagde dermed en NY opgave på lærere og pædagogers bord. Som ledelsen implementerede med samme grundige instruktion som alle andre store ændringer i skolen – “det finder I lige ud af – vi har tillid til, at I ved, hvad der skal gøres.” Det er derefter unødvendigt at sige, at resultatet bliver noget blandet.

Men der sker også noget andet – der etableres forventninger blandt brugerne af skolen – på baggrund af stat og kommuners positive udmeldinger om, at der sker noget godt – bevægelse.

Næste skridt er, at ledelsen stiller spørgsmålet til lærerne – “hvad gør I, nu når I er blevet pålagt at sikre mere bevægelse?” Læs de utallige rapporter om den mangelfulde implementering – men hvor sidder aben? Hos politikerne, ledelsen eller hos medarbejderen?

Derfor er det vigtigt at se realistisk på, hvad det er, der er målet, hvordan implementerer ledelsen politikernes nye tiltag, og hvor mange ressourcer ønsker ledelsen og politikerne, der skal bindes i opgaven (i forhold til det beskrevne mål). Bindes der ikke ressourcer i projektet, hvad tror du så resultatet bliver?

Foran dette projekt udrullede reformens mødre også “inklusion”. Dette kæmpeprojekt blev implementeret med samme omhyggelighed som bevægelse og desuden nidkære besparelser. Resultatet: Børn der ikke får den nødvendige og helt rimelige støtte i forhold til deres udfordringer. Uroen, det bringer med ind i klassen/skolen, gør de lange skoledage endnu længere. Er der noget, der trætter alle, så er det den destruktive larm.

Derfor virker det dobbeltmoralsk, at politikere og organisationer nu mener, at flugten fra kommuneskolen skal stoppes. Hvad er det, politikerne ikke kan forstå i dette signal? I har etableret en struktur, der ikke giver glade børn, derfor tager forældrene deres børn ud af kommuneskolen og flytter dem til rammer, der opfylder deres og barnets behov.